کیف پول

کیف پول

Shavaz wallet image
تومان
موجودی قابل برداشت:
تومان
موجودی غیر قابل برداشت:
تومان
افزایش موجودی
برداشت موجودی
موجودی قابل برداشت شامل شارژ کیف پول از طریق مرجوع یا لغو سفارش می‌باشد.
موجودی غیر قابل برداشت شامل شارژ کیف پول از طریق معرفی به دوستان، کارت هدیه، کدهای تبلیغاتی و ... می‌باشد. این موجودی تنها قابل استفاده برای ثبت سفارش از شاواز می‌باشد
افزایش موجودی
برداشت موجودی
موجودی قابل برداشت شامل شارژ کیف پول از طریق مرجوع یا لغو سفارش می‌باشد.
موجودی غیر قابل برداشت شامل شارژ کیف پول از طریق معرفی به دوستان، کارت هدیه، کدهای تبلیغاتی و ... می‌باشد. این موجودی تنها قابل استفاده برای ثبت سفارش از شاواز می‌باشد

تراکنش‌ها

جمع شارژها:
تومان
جمع خریدها:
تومان
جمع برگشت ها:
تومان
تراکنشی وجود ندارد